Skip to content

Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik for meiniche.com 

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden. 

Virksomheden er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Meiniche.com
29275777
Carit Etlars Vej 5, 3. tv
Telefon: 40966023
Mail: anne@meiniche.com

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger. 

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere
 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve og pressemeddelelser
 • Oplysninger om personens interesser og adfærd på din hjemmeside
 • Personoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside eller facebookprofil

Virksomheden bruger personoplysninger til

Virksomheden bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundens navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden
 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail eller pressemeddelelser til personen
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, 
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (fx indberetninger til SKAT)
 • Andet grundlag]

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Dine personoplysninger stammer fra

Jeg bruger alene oplysninger, som jeg har fået med samtykke – typisk email-adresser, som jeg har fået ved tilmelding til fx. nyhedsbrev. 

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

Jeg sletter kontaktoplysninger, når de ikke længere er relevante – fx. ved afmelding af nyhedsbrev. Jeg sletter ligeledes oplysninger, hvis jeg nedlægger virksomheden.

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år. 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage: 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke. 

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger: 

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 • Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.